Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών

 

Ανακοίνωση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο, μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου Παγγαίου, με την ένδειξη «Προσφορά για την προμήθεια οικοδομικών υλικών» συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

 

Πληροφορίες για τα ζητούμενα υλικά στο τηλ. 2592350058, κ. Ευαγγέλου Νικόλαος.

 

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο