ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_5ου_Παπαχρηστίδειου_Δρόμου_2022_3.pdf

Οι δηλώσεις συμμετοχής – εγγραφές των αθλητών-τριών θα γίνονται MONO ηλεκτρονικά στο link :

https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=faa4c0ce8a70e59554520919b2ded4e6&l=GR&g=0

  από την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο