ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             Ελευθερούπολη, 16/05/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 18601
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Παγγαίου.

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πλήρης Προκήρυξη (.doc)

2. Παράρτημα Προκήρυξης (.pdf)

3. Έντυπο Αίτησης (.pdf)

4. Υπεύθυνη Δήλωση για την Εμπειρία (.pdf)

5. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος διορισμού (.doc)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο