Προκήρυξη εκμίσθωσης κυλικείου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Περάμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ελευθερούπολη, 09/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                      Αριθ. Πρωτ.: 28
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137ΑΤ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ. +30 25923 50033
Fax: +30 25923 50077

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση κυλικείου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Περάμου)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στις 11 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου στο τηλέφωνο 2592021214, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού, να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της

Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημητρακούδης Βασίλειος

Συνημμένα Αρχεία:

1. Προκήρυξη (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο