Πρόχειρος Διαγωνισμός για την υπηρεσία “Εργασίες Καθαρισμού Βλάστησης σε Κοινόχρηστους χώρους και αστικά – περιαστικά άλση της Δ.Ε. Ελευθερούπολης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                    Ελευθερούπολη, 06.04.2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7402

ΑΡ. ΜΕΛ. : 1020/2016    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο διαγωνισμού:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΑΛΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Αναθέτουσα αρχή:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΗΛ. : 25923 50031

FAX : 25923 50077

www.dimospaggaiou.gr

Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού:

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ισχύουσα νομοθεσία:

Το Π.Δ. 28/80, ο Ν. 3463/06, ο Ν. 4281/2014 και η λοιπή νομοθεσία όπως περιγράφεται στο προοίμιο της διακήρυξης

Προϋπολογισμός:

€ 56.937,75 συμπ. ΦΠΑ 23%

Εγγύηση συμμετοχής:

2% του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι € 925,82

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού:

15.04.2016, ώρα 10.00

Γενικοί όροι:

Οι όροι που περιέχονται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης

Ο Δήμαρχος

Αναστασιάδης Φίλιππος

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Διακήρυξη 1020/2016 (.pdf)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο