ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Σχετικό αρχείο:

1_2017_ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο