Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ελευθερούπολη: 15-12-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                     Αριθ. Πρωτ.: -3190-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.A. ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου την 18ητου μήνα Δεκεμβρίουτου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

  1. Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος 2015 της ΔΕΥΑ Παγγαίου
  2. Έγκριση πρακτικών της Ε.Ε.Α. της «Συντήρηση και Λειτουργία Βιολογικών Σταθμών Δήμου Παγγαίου».
  3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή συμπληρωματικών δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ. Αμισιανών»
  4. Έγκριση αγοράς με απ΄ ευθείας ανάθεση δύο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων έως 15.000€
  5. Εγγραφή της ΔΕΥΑ Παγγαίου ως συνδρομητή σε εφημερίδες- δικτυακή τράπεζα πληροφοριών κλπ.  για το 2015 και εφεξής
  6. Αιτήσεις-ενστάσεις πολιτών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο