Εγγραφή Ομογενών Ποντιακής Καταγωγής από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ

ww

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου.
  2. Απόφαση του γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , η οποία καθορίζει την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.
  3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου, καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. 
  5. Φωτοτυπία του διαβατηρίου
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλο δήμο

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο