Έργο “POMIS” – Πιλοτική Δράση Οικιακής Κομποστοποίησης

pomis

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Φρ. Παπαχρηστίδη 137α
Ελευθερούπολη, ΤΚ 64100
Πληροφορίες: Καλλινικίδης Γεώργιος
Τηλ.    :  25923 50072
Fax     :  25923 50079                                                                                                                             Ελευθερούπολη, 16.10.14
E-mail : info@dimospaggaiou.gr

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έργο “POMIS” – Πιλοτική Δράση Οικιακής   Κομποστοποίησης

pomis

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο Παγγαίου υλοποιεί το έργο “PilotOperationoftheMunicipalIntegratedSolidwastemanagementsystem” – POMIS, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013, Προτεραιότητα 1- Ποιότητα ζωής 1.1- Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων. Στο πλαίσιο του έργου POMIS η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. πραγματοποιεί την Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης στο σύνολο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην Πιλοτική Δράσης της Οικιακής Κομποστοποίησης, απαραίτητη είναι η αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diaamath.gr, όπου θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνσή τους (οδός, πόλη) και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους, ή η επικοινωνία με τα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στην Κομοτηνή, στο τηλέφωνο: 25310 81400

     Οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα παραλάβουν Κάδο Οικιακής  Κομποστοποίησης, ο οποίος είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώμα (όχι σε τσιμέντο ή μπαλκόνι). Η λειτουργία του Κάδου Οικιακής Κομποστοποίησης θα παρακολουθηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να αξιολογηθεί και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του.

    Η πιλοτική δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης έχει ως βασικό στόχο την παρακολούθηση της διεργασίας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, τη λήψη αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις ποσότητες των οργανικών αποβλήτων που παράγονται και τα ποσοστά εκτροπής του οργανικού / βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων.

Πληροφορίες για τον Δήμο Παγγαίου: Καλλινικίδης Γεώργιος – Γενικός γραμματέας Δήμου Παγγαίου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2592350072

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο