Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
  3. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

TT

Μετάβαση στο περιεχόμενο