Δήλωση και Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου

Τέλεση Πολιτικού Γάμου

Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης του πολιτικού γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση και υπογράφεται και από τους δύο μελλονύμφους ενώπιον της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα.

Κατά την τέλεση του γάμου, οι μελλόνυμφοι πρέπει να συνοδεύονται από δύο μάρτυρες, ο οποίοι πρέπει να είναι ενήλικα άτομα. Οι μάρτυρες μπορεί να είναι και συγγενείς, ακόμα και πρώτου βαθμού. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους αν δεν είναι Έλληνες.

Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά με το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ 391/1982 και τα άρθρα 1350 και 1505 του Ν.Δ 1329/1985 για τον καθένα χωριστά είναι:

 

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο. (απλή φωτοτυπία)
  • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης (Για τους γεννηθέντες στο εξωτερικό από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών)
  • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών για την άδεια γάμου
  • Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86  (Το περιεχόμενο της δήλωσης γίνεται γνωστό από την υπηρεσία)
  • Δημοσίευση της γνωστοποίησης επί οκταήμερο (8) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας
  • Παράβολο Χαρτοσήμου 15 Ευρώ από την Δ.Ο.Υ
  • Συμπλήρωση δήλωσης προσδιορισμού επώνυμου τέκνων από τους μελλονύμφους όταν ο γάμος θα γίνει στον Δήμο Ελευθερούπολης
  • Κατά την υποβολή της αίτησης του γάμου που θα πραγματοποιείται στον Δήμο μας καταβάλετε στο ταμείο μας  γραμμάτιο Είσπραξης ποσού (50) πενήντα Ευρώ.

Αρχεία

doc Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου 
doc Έντυπο αίτησης άδειας πολιτικού γάμου

Μετάβαση στο περιεχόμενο