Διεύθυνση Δόμησης – Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών

οοοο
Προισταμένη Διεύθυνσης: 

Τουνουσίδου Ιωάννα

Αρχιτέκτων Μηχανικός  Π.Ε.

2592350047 itounousidou@dimospaggaiou.gr
Προιστάμενη Τμήματος
Ελέγχου Κατασκευών: 

Μηλιάδου Συρματένια 

Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.

2592350065 miliadou@dimospaggaiou.gr

Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου & Έκδοσης Ο.Α.

Δρακονάκη Ευαγγελία

Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.

2592350065 drakonaki@dimospaggaiou.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Μάντης  Κοσμάς

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός  Π.Ε.

2592350048 mantis@dimospaggaiou.gr

Τμήμα Ελέγχου & Έκδοσης Ο.Α.

Κολιόπουλος Εμμανουήλ

Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε.

2592350049 mkoliopoulos@dimospaggaiou.gr

Γραμματεία

Μιχαηλίδου Λαμπρινή 2592350051 ydom@dimospaggaiou.gr

Πρωτόκολλο

Αδαμίδου Αλεξάνδρα 2592350058 adamidou@dimospaggaiou.gr
 

Αντίγραφα  Οικ. Αδειών

Αναστασιάδης Κων/νος

Σιμιτσή Μαριάννα

 2513503340

 kanastasiadis@dimospaggaiou.gr

 

 

 

Comments are closed.