Διεύθυνση Δόμησης – Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών

οοοο
Γραμματεία Μιχαηλίδου Λαμπρινή 2592350051 ydom@dimospaggaiou.gr
Προιστάμενη Τμήματος
Ελέγχου Κατασκευών: 
Μηλιάδου Συρματένια 

Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.

2592350065 miliadou@dimospaggaiou.gr

Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου & Έκδοσης Ο.Α.

Δρακονάκη Ευαγγελία

Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.

2592350065 drakonaki@dimospaggaiou.gr
Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάντης  Κοσμάς

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός  Π.Ε.

2592350048 mantis@dimospaggaiou.gr
Τμήμα Ελέγχου & Έκδοσης Ο.Α. Κολιόπουλος Εμμανουήλ

Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε.

2592350049 mkoliopoulos@dimospaggaiou.gr
Προισταμένη Διεύθυνσης:  Τουνουσίδου Ιωάννα

Αρχιτέκτων Μηχανικός  Π.Ε.

2592350047 itounousidou@dimospaggaiou.gr
Αντίγραφα  Οικ. Αδειών
Αναστασιάδης Κων/νος
Σιμιτσή Μαριάννα
 2513503340  kanastasiadis@dimospaggaiou.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο