Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16.06.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Ελευθερούπολη, 12/06/2014
Αριθμ. Πρωτ. 22220

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 16 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού, της πειθαρχικής δίωξης κατά του Πολυχρονιάδη Αναστασίου του Δημητρίου, τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Παγγαίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας

Θέμα 2ο

Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού, της πειθαρχικής δίωξης κατά του Μπουργκή Θεοδώρου του Χαραλάμπους, τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Παγγαίου, κλάδου ΥΕ Εργατών Κήπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο