Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07.10.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ    

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                               Ελευθερούπολη, 03/10/2013                                                                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 40775

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 07η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ»ιδιοκτησίας της Ι. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ – Β. ΣΟΥΓΓΙΑ Ο.Ε. με υγειονομικό υπεύθυνο τον Θεοφανίδη Ιωάννη που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο