Χορήγηση Πιστοποιητικoύ πλησιεστέρων συγγενών

ιιιι

Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος,  υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς , το πιστοποιητικό  χορηγείται  με:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. 2 υπεύθυνες δήλωσης με τους πλησιέστερους συγγενής 
  3. πιστοποιητικά οικογενειακής των ( κληρονόμων ) εκτός του Δήμου Παγγαίου
  4. Ταυτότητα

Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος,  δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς, το πιστοποιητικό  χορηγείται  με:

Την δήλωση συμπληρώνει με τα απαιτούμενα στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενος.

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. 2 υπεύθυνες δήλωσης με τους πλησιέστερους συγγενής 
  3. πιστοποιητικά οικογενειακής των ( κληρονόμων ) εκτός του Δήμου Παγγαίου
  4. Ταυτότητα

Αρχεία

doc Υπεύθυνη δήλωση για Χορήγηση Πιστοποιητικoύ πλησιεστέρων συγγενών

Μετάβαση στο περιεχόμενο