Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

rr

Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας η ταυτότητα

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης Χορήγησης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο