Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μειωμένη θητεία

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση» και ο λόγος για τον οποίο επιθυμεί να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας. 

Αρχεία

doc Αίτηση για Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο