Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

ww

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Δύο φωτογραφίες 
  3. Φωτοτυπία της ταυτότητας
  4. Υπεύθυνη δήλωση αν είναι έγγαμος ή άγαμος
  5. Έκδοση πιστοποιητικού για τους άνδρες από το Μητρώο Αρρένων όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα δημοτολόγια για τις γυναίκες 

Αρχεία

doc Αίτηση για πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

ww

Μετάβαση στο περιεχόμενο