Υποβολή αιτήσεων χρήσης πεζοδρομίων κ.λ.π κοινόχρηστων χώρων

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Κεβεζίδου
Τηλέφωνο: 25923 50036

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αιτήσεων χρήσης πεζοδρομίων κ.λ.π κοινόχρηστων χώρων

(Ν. 1080/1980 αρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1828/1989 αρ. 26 και και το Ν. 1900/1990 αρ. 6)

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για τραπεζοκαθίσματα και έκθεση εμπορευμάτων (καφετερίες, καφενεία, ταβέρνες, οβελιστήρια αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία, ουζερί, οπωροπαντοπωλεία, εμπορικά καταστήματα κ.λ.π) όπως προσέλθουν έως 10/4/2014 στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, Α.Φ.Μ., το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου.

Σε κάθε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου δεν πρέπει να παρεμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των πολιτών.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι δημοτικά ενήμεροι για τα παρελθόντα έτη.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο