ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ελευθερούπολη, 16/05/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 43

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                  

ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137ΑΤ.Κ. 64100

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ. +30 25923 50033

Fax: +30 25923 50077

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου

του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στις 18 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης στο τηλέφωνο 2592022336, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού, να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος της

Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μπενή Ελένη

Μετάβαση στο περιεχόμενο