Ανακοίνωση 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 875α αγροτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης – Ξενώνας Πευκόραμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 12790/18-5-2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  1ης  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις 25 Μαϊου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης των αριθ. 875α  αγροτεμαχίου, έκτασης 5.074τμ, αγροκτήματος Ελευθερούπολης   που βρίσκεται στην Δημοτική  Κοινότητα Ελευθερούπολης- ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΕΥΚΟΡΑΜΑ.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης της ανωτέρω έκτασης, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου έχει αναρτηθεί.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.   

                                           

Ελευθερούπολη, 18 Μαΐου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο