ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2016 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2016 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο