Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Παγγαίου

Greece_2.0_NextGeneration_gr_2.jpg

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 198939

 

Απόφαση_Ένταξης_91Θ446ΜΤΛ6-ΝΘΦ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_07042023.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_07042023.pdf

Μελέτη_1051_22_07042023.pdf

 

 ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

«ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ NEXTGENERATION EU 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769

Greece_2.0_NextGeneration_gr_2.jpg

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο