ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Greece 2.0 NextGeneration gr 2

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ :  198638

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ_1015_2022

 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ NEXTGENERATION EU

ΔΡΑΣΗ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189984

Greece 2.0 NextGeneration gr 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο