Παρεμβάσεις Ασφαλτοστρώσεων Οδών στον Δ. Παγγαίου

Παρεμβάσεις Ασφαλτοστρώσεων Οδών στον Δ. Παγγαίου

1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του έργου : «Παρεμβάσεις Ασφαλτοστρώσεων Οδών στον Δ. Παγγαίου», Αρ. Μελ. 1001/2018, CPV: 45233222-1, με προϋπολογισμό 274.193,55 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οδοποιία  με προϋπολογισμό 274.193,13 € (με Γ.Ε.+Ο.Ε+Απρόβλεπτα).

  2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη από την Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων του Δήμου Παγγαίου, Ελευθερούπολη οδός Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 10 π.μ.

Σχετικά αρχεία:

13_ΤΕΥΔ.docx

ΑΡ_ΜΕΛ_1001_2018_Παρεμβάσεις Ασφαλτοστρώσεων Οδών στον Δ. Παγγαίου.pdf

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο