Παράταση κατασκηνωτικών περιόδων και υποβολής αιτήσεων κατασκηνωτών και προσωπικού

      paidikeskataskinoseis                                   

 

 

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αριθ. 3/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Κατασκηνώσεων αποφασίστηκε :

Α) Οι κατασκηνωτικές περίοδοι διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

          

1η Περίοδος από 12/07/2021 έως 21/07/2021 θα φιλοξενηθούν αγόρια

2η Περίοδος από 22/07/2021 έως 31/07/2021 θα φιλοξενηθούν αγόρια

3η Περίοδος από 01/08/2021 έως 10/08/2021 θα φιλοξενηθούν κορίτσια

4η Περίοδος από 11/08/2021 έως 20/08/2021 θα φιλοξενηθούν κορίτσια

5η Περίοδος από 21/08/2021 έως 30/08/2021 θα φιλοξενηθούν παιδιά Αστυνομικών

6η Περίοδος από 05/09/2021 έως 14/09/2021 θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι

7η Περίοδος από 18/09/2021 έως 27/09/2021 θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι

 

Β) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των κατασκηνωτών παρατείνεται έως ΤΕΤΑΡΤΗ 07/07/2021.

Γ) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις προσωπικού στις κατασκηνώσεις παρατείνεται έως ΤΕΤΑΡΤΗ 07/07/2021.

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ.doc

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο