Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις Π. Οφρυνίου, Ν.Περάμου και Ν.Ηρακλείτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε. ΔΗΜ. Α.Ε.
Ταχ
. Δ/νση.: Φρ. Παπαχρ/στίδη 137α
Ταχ. Κώ
δικας: 64100
Πληροφορίες: Κουτούλας Δημήτριος                      Ελευθ/πολη   05-072016
Email: paggaioae@dimosρaggaiou.gr                      ΑριθΠρωτ.   –  11   
Τηλ & Fax: 2592350071 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι της 13 Ιουλίου 2016  συμμετοχή στις εµποροπανήγυρεις Π. Οφρυνίου (3-7 Αυγούστου) Ν. Περάμου (11-15 Αυγούστου) Ν. Ηρακλίτσας (19-23 Αυγούστου) του Δήμου Παγγαίου του έτους 2016 η κατάθεση δικαιολογητικών και αιτήσεων γίνεται στο γραφείο της ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε. ΔΗΜ.Α.Ε. του Δήµου Παγγαίου, στο Δημοτικό Κατάστηµα Ελευθερούπολης, αυτοπροσώπως, η ταχυδρομικά µε τα συνημμένα δικαιολογητικά της αίτηση μέχρι την παραπάνω τελική ημερομηνία υποβολής.

Γενικά δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας .Ο.Υ.) περί υποβολής
δήλωσης έναρξηςάσκησης επιτηδεύματος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α’ 47)
κ
αι 1642/1986 (ΑΆ 125),

β) Άδεια επαγγελματία πωλητή και Άδεια παραγωγού θεωρημένη για το τρέχον έτος.

γ) αντίγραφο αστυνοµικής τους ταυτότητας,

δ) Εκκαθαριστικό 1 έτους

ε) µια (1) πρόσφατη φωτογραφία τους,

ζ) Απόδειξη Ταμειακής Μηχανής

Προσοχή! : Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν σε αντίγραφα µαζί µε την  αίτησή τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Χρονοδιάγραμμα επόµενων ενεργειών:

1.Αξιολόγηση των αιτήσεων από 1307-2016 έως 20-07 -2016

2.Διάθεση θέσεων  έως 25072016.

3.Έκδοση των σχετικών αδειών και παραλαβή τους κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί έως 2907 -2016.

Ελευθερούπολη, 05  Ιουλίου  2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Συνημμένα Έγγραφα:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (.doc)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ (.doc)

3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (.doc)

Μετάβαση στο περιεχόμενο