“Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”: Πρόσκληση Αριθμ. 11/2014 σε Συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
«Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
Πληροφορίες: Κιοσέογλου Χαράλαμπο                                   Ελευθερούπολη,  20/08/2014
Τηλ. +30 25923 50033                                                              Αρ. Πρωτ.   – 1177 –
Fax: +30 25923 50077
E-mail: kioseoglou@dimospaggaiou.gr

Προς
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμ. 11/ 27-08-2014

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

            Καλείστε στις 27-08-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου (Δημοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολη) σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:

Θέμα

1ο

:

Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων έτους 2014

Θέμα

2ο

:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου

Θέμα

3ο

:

Διαγραφές νηπίων από την δύναμη των παιδικών σταθμών

Θέμα

4ο

:

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου

Η   Πρόεδρος Διοικητικού

Μαρία Τσίλογλου

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο