“Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”: Πρόσκληση Αριθμ. 10/2014 σε Ειδική Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
«Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
Πληροφορίες: Κιοσέογλου Χαράλαμπο                                   Ελευθερούπολη,  20/08/2014
Τηλ. +30 25923 50033                                                              Αρ. Πρωτ.   – 1176 –
Fax: +30 25923 50077
E-mail: kioseoglou@dimospaggaiou.gr

 

Προς
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμ. 10/ 27-08-2014

 Ειδικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

 

            Καλείστε στις 27/08/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μμ στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου (Δημοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολη) σε ειδική  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:

Θέμα

1ο

:

Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

 Η Πρόεδρος Διοικητικού
Τσίλογλου Μαρία

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο