Παγγαίο Ορος

PNGBG

PNGBG

 

 

 

 

 

 

Συλλογή, συστηματοποίηση και αξιολόγηση Βιοποικιλότητας στην περιοχή Natura 2000 του όρους Παγγαίου, του Δήμου Παγγαίου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_ΔΡΑΣΗΣ_1_GR.pdf

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_ΔΡΑΣΗΣ_2_GR.pdf

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_ΔΡΑΣΗΣ_3-GR_.pdf

ΦΑΣΗ_2-_GR.pdf

 

Collection, systematization and assessment of Biodiversity in the Natura 2000 area of Mount Paggaio, Municipality of Paggaio

DELIVERABLE_ACTION_1_ΕΝ.pdf

DELIVERABLE_ACTION_2_EN.pdf

DELIVERABLE_ACTION_3-EN_.pdf

PHASE_2-_EN.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο