Ανακοίνωση για την απομάκρυνση ομπρελών και βάσεων στήριξης από τις παραλίες Οφρυνίου, Ορφανίου και Κάριανης

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Παγγαίου ενημερώνει τους παραθεριστές της Δ.Ε. Ορφανού (παραλία Οφρυνίου, Ορφανίου, Κάριανης), οι οποίοι έχουν τοποθετήσει ομπρέλες και βάσεις στήριξης ομπρελών εντός της ζώνης του αιγιαλού, ότι, σύμφωνα με το έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης που ακολουθεί, είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν στην άμεση απομάκρυνση τους. Διαφορετικά, για όσους δεν το πράξουν, συνεργεία του Δήμου θα προχωρήσουν από Δευτέρα 03/08/2015 στην απομάκρυνση τους, όπως το κατωτέρω σχετικό έγγραφο ορίζει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Θεσσαλονίκη, 25-6-15
Αριθ. Πρωτ. ΑΓ/ΚΑΒ:856/18-6-15

Ταχ. Δ/νση  

: Εθν. Αντίστασης 20,  

  Διοικητήριο

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΓΑΛΗΨΟΣ
Τ.Κ.64008 ΜΟΥΣΘΕΝΗ

Τ. Κ.    

: 65110

 

Πληροφορίες

: Κηρύκου Όλγα

 

Τηλέφωνο   

: 2513-510823

 

FAX           

: 2510-832279

 

E-mail

: kthmkava@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ:            

«Απάντηση σε έγγραφο».

ΣΧΕΤ:              

Toυπ΄αριθμ.15116/3-6-2015 έγγραφό σας.

         

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας,  σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.ΔΔΠ0005159/ 586Β΄ΕΞ2015/7-4-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΠ0006856/ 728ΒΕΞ2015/08.05.2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β΄), οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου και ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες του Δήμου Παγγαίου θα πρέπει να προβούν άμεσα χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων  στην απομάκρυνση των μόνιμων μεταλλικών βάσεων (ομπρελών), οι οποίες έχουν τοποθετηθεί εντός της ζώνης αιγιαλού στις Παραλίες Ορφανίου -Οφρυνίου-Κάριανης από άγνωστους παραθεριστές.

Η  Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας –Θράκης
         Mάρκου Σταυρούλα
Εφοριακός ΠΕ

 

Ακριβές αντίγραφο
Ο αρμόδιος υπάλληλος
του Αυτοτελούς Γραφείου Καβάλας
της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας –Θράκης 

Εσωτερική Διανομή: Τμήμα B’

 

{backbutton}

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο