Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2023 του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή»  Διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανάρτηση ο Τροποποιημένος Πίνακας του τμήματος του
«Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου έτους στο δημοτικό κατάστημα Ελευθερούπολης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου.

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_ΟΠΔ_2023_ΚΦΠΑ_ΔΗΜΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο