Πρόσληψη, συνολικά 17 ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ελευθερούπολη,  11-2-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: –    188   –
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή»
ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 38 Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: E.Σκαλίδου
Τηλ. 25920 22436     

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2013  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Λήψη ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο