Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19.09.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 14/09/2012
Αριθμ. Πρωτ.  40780

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

  

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος του πρώην Δημάρχου Παγγαίου για δικαστική εκπροσώπησή του

Θέμα 3ο

Ακύρωση του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών έργων αυτεπιστασίας»

Θέμα 4ο

Ακύρωση του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων»

Θέμα 5ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων» (αρ. μελ. 1061/2012)

Θέμα 6ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων» (αρ. μελ. 1062/2012)

Θέμα 7ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου» (αρ. επικαιροποιημένης μελ. 1038/2012)

Θέμα 8ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.685.000,00€  (αρ. μελέτης 1040/2011)

Θέμα 9ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Οδική σύνδεση Δημοτικών διαμερισμάτων Μουσθένης – Σιδηροχωρίου Δημοτικής Ενότητας Πιερέων» (αρ. μελέτης 1024/2011)

Θέμα 10ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση τεχνητής λίμνης Φωλέας Δήμου Παγγαίου»

Θέμα 11ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΞΟΧΗΣ)» (αρ. μελέτης 1029/2012)

Θέμα 12ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ», προϋπ/σμού δαπάνης 12.500,00€ με Φ.Π.Α.

Θέμα 13ο

Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

Θέμα 14ο

Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου στην Παραλία Οφρυνίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού Δήμου Παγγαίου

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο