Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13.09.2013

ΕΛΛΗΝΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                  Ελευθερούπολη, 09/09/2013

                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.  37329

                                             

                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 13 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ» πρ/σμού 12.499,97€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ (αρ. μελ. 1074/2013)

 

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) του Δήμου Παγγαίου» στα πλαίσια προβλεπόμενης προτεινόμενης πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. Οικ. 105110/ Π141/29-5-2013 πρόσκληση

 

Θέμα 4ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου».

 

Θέμα 5ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων για το έτος 2013-2014»

 

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE»

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο