ΝΠΔΔ “Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση στις 23.10.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
«Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100                                                                                              Ελευθερούπολη,   16-10-2014
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ                                                               Αρ. Πρωτ .      1476    
Πληροφορίες: Αβραμίδου Δήμητρα
Τηλ. +30 2592023315
Fax: +30 2592023316
E-mail: dAvramidou@dimospaggaiou.gr

                                                                                    Προς

                                                                                    Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμ. 13/23-10-2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

            Καλείστε στις 23-10-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου (Δημοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολης) σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:

Θέμα

1ο

:

Έγκριση χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.

Θέμα

2ο

:

Έγκριση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή

Θέμα

3ο

:

Εξέταση αίτησης απαλλαγής τροφείων

Θέμα

4ο

:

Προγραμματισμός πρόσληψης παιδιάτρου με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου για τους παιδικούς σταθμούς.

Θέμα

5ο

:

Εγγραφές νηπίων στην δύναμη των παιδικών σταθμών

Θέμα

6ο

:

Διαγραφές νηπίων από την δύναμη των παιδικών σταθμών

Θέμα

7ο

:

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου.

Θέμα

8ο

:

Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας ειδών παντοπωλείου  για τους παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Χρήστος Μποσμπότης 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο