Νέα Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση γηπέδου – εκτροφείου θηραμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18044

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 222/2015  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αριθ, 186/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «κατάρτισης εκ νέου των όρων δημοπρασίας», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων  192   του Ν.3463/2006 , του 72 παρ. 1 περ. ε’ του νόμου 3852/2010 και του Π.Δ. 270/81 .

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος δημοτικού ακινήτου, «του συνολικού γηπέδου, εμβαδού 31.000,00τ.μ., το οποίο είναι περιφραγμένο, με συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, στερεωμένου σε σιδηροπασσάλους γωνιακούς, για την εξυπηρέτηση των αναγκών χρήσης του εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων καθώς και του εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων που βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 344α τεμάχιο εμβαδού 17.250,00τ.μ. στο αγρόκτημα Ακροβουνίου στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης, ανεγερθέντος με την υπ’ αριθμ. 316/94 οικοδομική άδεια, το οποίο αποτελείται από ισόγειο όροφο εμβαδού 150,00τ.μ., του οποίου η χρήση του εκ της Ο.Α., είναι εκτροφείο πτερωτών θηραμάτων και ενός υποστέγου εμβαδού 50,00τ.μ.»Το εν λόγω δημοτικό ακίνητο εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση. 

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πλήρες Τεύχος Διακήρυξης (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο