Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση γυαλιού (μπλε κώδωνας)

 

Η ανακύκλωση γυαλιού με τους μπλε κώδωνες εφαρμόζεται στο Δήμο Παγγαίου με την συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.).

Στους μπλε κώδωνες συλλογής γυάλινων συσκευασιών μπαίνουν γυάλινα μπουκάλια, δοχεία, βαζάκια και όχι σκουπίδια!

Οποιαδήποτε επιχείρηση – κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία) μπορεί να ακολουθήσει τον δεσμό http://www.diaamath.gr/node/186 όπου υπάρχει άρθρο σχετικά με την τηλεφωνική γραμμή γυαλιού 801 11 19 999 την οποία  μπορεί να καλέσει με αστική χρέωση για αίτημα αποκομιδής γυαλιού, τοποθέτησης νέου κώδωνα, διόρθωσης δικτύου κ.λπ. ή μπορεί να αποστείλει email στο glass@herrco.gr.

Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται στη συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των υπαλλήλων τους, αλλά και στη συμβολή όλων των πολιτών.

Εκ Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο