Μεταβίβαση Ζώων

 

Για την μεταβίβαση ζώων είναι απαραίτητη η παρουσία πωλητή και αγοραστή γιατί συνυπογράφουν και γίνεται θεώρηση του γνησίου των υπογραφών τους( με τις ταυτότητες τους και τα Α.Φ.Μ. τους).

 

Αρχείο

Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση- για μεταβίβαση ζώων

 

aa

Μετάβαση στο περιεχόμενο