Μεταδημότευση της συζύγου ή του συζύγου

ff

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής
  3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου
  5. Βεβαίωση μόνιμου

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο

ff

Μετάβαση στο περιεχόμενο