Μεταδημότευση οικογένειας

dd

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση όλων όσων είναι πάνω από 18.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση 
  3. Ληξιαρχική πράξη γάμου 
  4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για όλους τους ενήλικες

doc Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο

dd

Μετάβαση στο περιεχόμενο