Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινότητα καταγωγής των

dd

Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινότ. καταγωγ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αιτήσεις ενδιαφερόμενων στο δήμο μας
  2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
  3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας στο δήμο μας (από Δημοτική αστυνομία) και των δύο
  4. Πιστοποιητικό γέννησης και των δύο για μεταδημότευση

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης

dd

Μετάβαση στο περιεχόμενο