Άνοιγμα μερίδας δημότη από μεταδημότευση

dd

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
  3. Πιστοποιητικό γεννήσεως του ετεροδημότη για ενδεικτική εγγραφή στο Δήμο μας

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο

dd

Μετάβαση στο περιεχόμενο