Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

dd

Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αιτήσεις ενηλίκων για εγγραφή στα Δημοτολόγια
  2. Πιστοποιητικά οικογενειακής των συζύγων με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση 
  3. Ληξιαρχική πράξη Α’ Γάμου 
  4. Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια 

Εάν η οικογένεια έχει εγγραφεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία.

Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου γάμου, απαιτείται η πιστοποίηση της λύσης αυτού, είτε με απόφαση Δικαστηρίου (εφόσον είχε τελεστεί πολιτικός γάμος) είτε με Διαζευκτήριο της Μητροπόλεως (εφόσον είχε τελεστεί θρησκευτικός γάμος) – είτε με ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού δημοτολογίου, εκτός από τα παραπάνω, σε περίπτωση διαζυγίου, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο.

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο