Δεύτερη Επαναληπτική Δημοπρασία αγροτεμαχίου αριθ.728 της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 10419/17-03-2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις 24 Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί η δεύτερη επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αριθ. 728 αγροτεμαχίου, έκτασης 7.816,00τ.μ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μεσιάς, της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην δεύτερη επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης του ανωτέρω αγροτεμαχίου, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου έχει αναρτηθεί.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

 

Ελευθερούπολη, 17 Μαρτίου 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο