ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 22-11-2017, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Συντήρηση Υποδομών ΓυμνασΙου Ελευθερούπολης”

ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 22-11-2017, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Συντήρηση Υποδομών ΓυμνασΙου Ελευθερούπολης” ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 469/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο