ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 22-11-2017, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Συντήρηση Υποδομών ΓυμνασΙου Ελευθερούπολης” (2)

cancelled

ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 22-11-2017, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Συντήρηση Υποδομών ΓυμνασΙου Ελευθερούπολης” ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 469/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

cancelled

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο