Λιμενική και Περιβαλλοντική Μελέτη για την Προστασία και Αποκατάσταση της Παράκτιας Ζώνης Δυτικά του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάριανης Δήμου Παγγαίου

 

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 83316

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΧΗ

TEYD.doc

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο