Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην παλιά γέφυρα του ποταμού Μαρμαρά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.11/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Apofasi_126_2023_954ΔΩΞΨ-Λ1Ι.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο