Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 183, 184Α, 188, 189 & 192 Κοινόχρηστων Χώρων στην επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13225

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 249/2015 και 140/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων  192   του Ν.3463/2006 , του 72 παρ. 1 περ. ε’ του νόμου 3852/2010 και του Π.Δ. 270/81 .

Ο Δήμος Παγγαίου εκμισθώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983, του άρθρου 84 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Ν.3852/2010, την αριθμ. 249/2015 απόφαση του Δ.Σ., τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και τις όμοιες των άρθρων 65,72,84 και 272 του Ν.3463/2006, τους υπ’ αριθμ. 183, 184Α, 188, 189 & 192, εμβαδού 99,30τμ, 99,36τμ, 1.899,98τμ, 1.936,60τμ & 1.460,22τμ αντίστοιχα, Κοινοχρήστους Χώρους στην επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας.  Το εν λόγω δημοτικό ακίνητο εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση. 

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), στις 03 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος πλειοδότης, η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 10 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη  στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Διακήρυξη (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο